شیرین بانو - 225511
♥ ﻫﺮﮐﯽ ﺍﺩﺩ ﮐﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺑﺸﻪ ...! ♥
♥ ﻫﺮﮐﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﻭﺳﺘﯿﺘﻮ ﺍﮐﺴﭙﺖ ﮐﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﭼﺖ ﮐﻨﻪ...! ♥
♥ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻻ‌ﯾﮏ ﺯﺩ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﻌﻨﯿﺶ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺘﻪ...!!! ♥
♥ ﻫﺮﮐﯽ ﻫﻢ ﺟﻮﺍﺑﺘﻮ ﺩﺍﺩ ﻗﺼﺪﺵ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﯿــــــﺲ ....!!!! ♥
♥ ﻫﺮ ﮐﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﻗﺼﺪ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﯿﺲ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ :| ♥
♥ ﺍﯾﻨﻮ ﺑﻔﻬﻢ ﻋﺰﯾﺰﻡ...!!! :| ♥
♥ ﮐﺎﺷﮑﯽ ﺍﯾﻨﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺩﺭﮎ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ....! ♥
 0 
 0 
لینک ثابت
ســ ــ 91 مـــــ ــ - sam_91
بعضی وقت ها که ..

ازت ناراحت میشم یا عصبانی ..
بهت میگم برو به زندگیت برس
همه بدنم میلرزه نکنه بری ...
وقتی که بهم میگی :زنــــــــــدگی من تـــــویی کجا برم ؟؟پیش زندگیمم ا نگار دنیــــــا رو بهم دادند...
 0 
 1 
لینک ثابت
فاطمه خانوم آبجی داداش امیر - sogol64
وضو گرفت دلم تا دوباره قصه بگوید فقط غزل بسراید به نذر حضرت زهرا(س)ستاره‌های نبوت، زبان لال دلم را کمک کنید تا بگوید از استقامت مادرتان!تنها به خاطر ما، مرد آسمان نام تو را خدای زمان در زمین نوشتبیا امام رهایی! بقیع ماند و سکوتش بیا که شیعه غریب است تو را به حرمت زهرا(س)
 0 
 1 
لینک ثابت
شکارچی شهر - maxbin
تینا برای تو فنچ :
 0 
 0 
لینک ثابت
رها با قلبی خسته از تپیدن - nolove0007
ﺑــﻪ ﻣﻦ ﮐــﻪ ﺭﺳﯿﺪﯼ

ﭼــــﻪ ﻗﺪﺭ ﺳــﺮﺕ ﺷﻠـﻮﻍ ﺷــﺪ

ﻣﯿــﺪﻭﻧﺴــﺘﻢ ﭘﺎﻗــﺪﻣﻢ ﺧــﻮﺑـﻪ ﻭﻟــﯽ ﻧﻪ ﺩﯾﮕــﻪ ﺍﻧﻘـﺪﺭ !
 0 
 2 
لینک ثابت
عــ ـ ـلـ ــ ــﮯ ـــتـ ـ ـکًــــ ـ و تـ ـ ـ ـهـ ـآ 0ـ ـ ـآ ـ ـکـــــ 9ـ ـ ـلــ ـ ـ 9 - azaaza
بچه ها راستشو بگید !!!!
کامنت پلیز !!!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 0 
 0 
لینک ثابت
امین ماکو009 - amara
تغییر چهره در توالت:

○_-
○_O
○_○
 0 
 3 
لینک ثابت
تـیـنــًـًـًََـًََـًََـًََـًَـًـآ ـعُـضـوِاَرآـذِلـ فٍـ ـفٍـ - bahar015
اوهوووو عرفان‌ اول اون حلقه رو در بیار بعد زر بزن
 3 
 4 
لینک ثابت
امین - anjmy
عکس کاربریم خوبه؟؟؟؟؟

.
.
.
.
 0 
 0 
لینک ثابت
رها با قلبی خسته از تپیدن - nolove0007
بچه ها راستشو بگید !!!!
کامنت پلیز !!!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 3 
 3 
لینک ثابت
میلاد پاستیل - milad77
از همین حالا بگم برای محرم روی من حساب نکنین..
.
.
.
.
یکی دیگه رو از خدا بخواین
 1 
 7 
لینک ثابت
عـرفان - erfankhan
تینا برای تو فنچ :
 1 
 8 
لینک ثابت
رها با قلبی خسته از تپیدن - nolove0007
ﺍﮔﻪ ﺭﻭﺕ ﺣﺴﺎﺳﻪ
ﺍﮔﻪ ﺗﻪ ﺭﯾﺶ ﺩﺍﺭﻩ
ﺍﮔﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﺵ
ﺧﻨﺪﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻩ
ﺍﮔﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻪ
ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺖ ﺍﺧﻤﺎﯼ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ
ﺍﮔﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺎﻟﺖ ﺭﻓﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﯿﮕﻪ
"ﺍﻭﻧﻮ ﺑﮑﺶ ﺟﻠﻮ" 
ﺍﮔﻪ ﺩﺳﺘﺎﺗﻮ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ
ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯿﺎ ﯾﻪ ﺩﻓﻪ ﺩﺭﮔﻮﺷﺖ
ﻣﯿﮕﻪ"ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺷﺪﯼ ﻋﺰﯾﺰﻡ" 
ﺍﮔﻪ ﺳﺮ ﺏ ﺳﺮﺕ ﻣﯽ ﺫﺍﺭﻩ
ﺍﮔﻪ ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺻﺪﻗﺖ ﻣﯿﺮﻩ
ﺍﮔﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﺖ ﻣﯿﺸﻪ
ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﮕﻪ "ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺧﻮﻧﻪ" 
ﺍﮔﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﺮﺍﯼ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﯽ
ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺪﺍﺧﻼ‌ﻕ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺩﻧﯿﺎ
ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺍﺯﺵ ﺑﮕﺬﺭﯼ
ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﺪﯼ ﺗﻤﻮﻡ ﻭﺟﻮﺩﺵ

 0 
 1 
لینک ثابت
رها با قلبی خسته از تپیدن - nolove0007
ﭘﺴــﺮ : ﺳـﻠـﺎﻡ ﻋــﺰﯾـــﺰﻡ، ﭼﻄــﻮﺭﮮ؟
ﺩﺧﺘــﺮ : ﺳـﻠـﺎﻡ ﮔﻠـــﻢ، ﺧﯿـﻠﮯ ﺑــﺪ ..
ﭘﺴــﺮ : ﭼــﺮﺍ؟ ﭼﮯ ﺷــﺪﻩ؟
ﺩﺧﺘــﺮ : ﺑـﺎﯾـﺪ ﺟـﺪﺍ ﺑﺸﯿـــﻢ
ﭘﺴــﺮ : ﭼـــــــــﺮﺍ ؟
ﺩﺧﺘــﺮ: ﯾــﮧ ﺧـﺎﻧـﻮﺍﺩﮦ ﺍﮮ ﻣـטּ ﺭﻭ ﭘﺴﻨــﺪﯾــﺪטּ ﻭﺍﺳــﮧ ﭘﺴــﺮﺷــﻮﻥ، ﺧـﺎﻧـﻮﺍﺩﮦ ﻣﻨــﻢ ﺭﺍﺿﯿــטּ ..
ﺍﻟـﺎﻧــﻢ ﺑـﺎﯾــﺪ ﺍﺯﺕ ﺗﺸڪﺮ ڪﻨــﻢ ﺑﺨـﺎﻃـﺮ ﻫﻤـﮧ ﭼﯿــﺰ ﻭ ﺑـﺎﯾــﺪ ﺑــﺮﻡ ﺧــﻮﻧـﮧ
ﭼــﻮטּ ﻣـــﺎﺩﺭ ﭘﺴــﺮﮦ ﺍﻭﻣــﺪﮦ ﻣﯿﺨــﻮﺍﺩ ﻣــטּ ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨــﮧ…
ﭘﺴــﺮ : ﺍﺷڪﺎﺕ ﺭﻭ ﭘــﺎڪ ڪــטּ…ﺗــﺎ ﺑﻬﺘـــﺮ ﺟﻠــﻮ ﭼﺸــﻢ ﺑﯿـــﺎﮮ…
ﭼــﻮטּ ﻣــﺎﺩﺭﻡ ﻧﻤﯿﺨــﻮﺍﺩ ﻋــﺮﻭﺳـﺶ ﺭﻭ ﻏﻤ
 0 
 4 
لینک ثابت
عــ ـ ـلـ ــ ــﮯ ـــتـ ـ ـکًــــ ـ و تـ ـ ـ ـهـ ـآ 0ـ ـ ـآ ـ ـکـــــ 9ـ ـ ـلــ ـ ـ 9 - azaaza
آشپـــزی 20

اخــلاق -- 0 --
 0 
 5 
لینک ثابت
عــ ـ ـلـ ــ ــﮯ ـــتـ ـ ـکًــــ ـ و تـ ـ ـ ـهـ ـآ 0ـ ـ ـآ ـ ـکـــــ 9ـ ـ ـلــ ـ ـ 9 - azaaza
پسر : کجا میری ؟
دختر : میرم خودکشی کنم …
پسر : پس چرا اینقد آرایش کردی ؟
دختر : آخه فردا عکسم تو روزنامه ها چاپ میشه !
 0 
 6 
لینک ثابت
رها با قلبی خسته از تپیدن - nolove0007
هر کی جرات و جنبشو داره بخونه
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
فقط کااااااامنت. . .
اسم هرکیو که تو زنگیت دوسش داری کامنت بزار؟
 1 
 2 
لینک ثابت
َ - tanhamilad
سره رفت تو کوچه دید داداش دوقلوش داره فوتبال بازی میکنه
.
.
.
.
.
.
.
.
محکم زد تو گوشش و گفت: عوضی تو اینجایی ؟؟؟؟؟؟؟
،مامان 2 بار منو برده حموم :|
 0 
 5 
لینک ثابت
ارسی قشنگه به دنبال یار خوشمل - arsalanjoon
عروسی های دهه 60 و 70 خخخخخخخخ
 0 
 1 
لینک ثابت
عــ ـ ـلـ ــ ــﮯ ـــتـ ـ ـکًــــ ـ و تـ ـ ـ ـهـ ـآ 0ـ ـ ـآ ـ ـکـــــ 9ـ ـ ـلــ ـ ـ 9 - azaaza
از ترس اسید
 0 
 0 
لینک ثابت
رها با قلبی خسته از تپیدن - nolove0007
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯾﮑﻪ ﻣﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻡ... ﺭﻓﻘﺎ ﻣﺸﮑﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﻭ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﯿﺮﯾﭙﺸﻮﻥ... 
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭼﻨﺪﺗﺎﺷﻮﻥ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﻪ ﻫﺎﺷﻮﻧﻪ... 
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﯾﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺟﻤﻌﯿﺖ... 
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﺻﻮﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﯾﻪ ﺑﯿﻨﻮﺍ... ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺍﺷﮑﺎ... 
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺧﺎﮐﺎ... 
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺳﻨﮕﺎ... 
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺩﻝ ﮐﻨﺪﻧﺎ... 
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﮐﺮﺩﻧﺎ... 
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺯﯾﺮ ﺧﺎﮎ... ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯾﮑﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ... 
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯾﮑﻪ ﺭﻓﯿﻘﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ... ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ
 0 
 1 
لینک ثابت
عــ ـ ـلـ ــ ــﮯ ـــتـ ـ ـکًــــ ـ و تـ ـ ـ ـهـ ـآ 0ـ ـ ـآ ـ ـکـــــ 9ـ ـ ـلــ ـ ـ 9 - azaaza
عروسی های دهه 60 و 70 خخخخخخخخ
 0 
 1 
لینک ثابت
امین ماکو009 - amara
سره رفت تو کوچه دید داداش دوقلوش داره فوتبال بازی میکنه
.
.
.
.
.
.
.
.
محکم زد تو گوشش و گفت: عوضی تو اینجایی ؟؟؟؟؟؟؟
،مامان 2 بار منو برده حموم :|
 1 
 7 
لینک ثابت
شقایق - elenaaa19
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯾﮑﻪ ﻣﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻡ... ﺭﻓﻘﺎ ﻣﺸﮑﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﻭ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﯿﺮﯾﭙﺸﻮﻥ... 
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭼﻨﺪﺗﺎﺷﻮﻥ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﻪ ﻫﺎﺷﻮﻧﻪ... 
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﯾﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺟﻤﻌﯿﺖ... 
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﺻﻮﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﯾﻪ ﺑﯿﻨﻮﺍ... ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺍﺷﮑﺎ... 
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺧﺎﮐﺎ... 
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺳﻨﮕﺎ... 
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺩﻝ ﮐﻨﺪﻧﺎ... 
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﮐﺮﺩﻧﺎ... 
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺯﯾﺮ ﺧﺎﮎ... ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯾﮑﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ... 
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯾﮑﻪ ﺭﻓﯿﻘﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ... ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ
 0 
 6 
لینک ثابت
نفس ماکو - 38
کافر اگر عاشق شود بی پرده مومن میشود
چیزی مثال معجزه با عشق ممکن میشود!!!!!
 0 
 3 
لینک ثابت
میلاد پاستیل - milad77
عروسی های دهه 60 و 70 خخخخخخخخ
 2 
 19 
لینک ثابت
تـیـنــًـًـًََـًََـًََـًََـًَـًـآ ـعُـضـوِاَرآـذِلـ فٍـ ـفٍـ - bahar015
رووووز همگی خوش‌خدافس
 8 
 8 
لینک ثابت
فاطمه خانوم آبجی داداش امیر - sogol64
نه آن شدم که خواستی!

نه آن شدم که خواستم!

تکلیف من این وسط چیست خدایا؟
 0 
 2 
لینک ثابت
رسول - rasoullaa
خدایا پس روزهای خوبم کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 0 
 6 
لینک ثابت
عــ ـ ـلـ ــ ــﮯ ـــتـ ـ ـکًــــ ـ و تـ ـ ـ ـهـ ـآ 0ـ ـ ـآ ـ ـکـــــ 9ـ ـ ـلــ ـ ـ 9 - azaaza
جنبه داشته باشین...
 1 
 3 
لینک ثابت

با اضافه کردن لوگوی در زیر مطالب وبلاگ و یا وبسایتتان به بازدید کنندگان این امکان را می دهید که مطالب شما را در فرندفا اضافه نمایید و شما را دنبال کنند. دریافت کد