پوریا - pourya20
اگه عشقتو از ته ته ته ته قلبت دوسداری کپى کن.
•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥
•♥•♥•♥•♥&bull
 0 
 0 
لینک ثابت
افشین - afshin_ktwo
گیرم که باخته ام!
اماکسی جرات ندارد به من دست بزند یا ازصفحه بازی بیرونم بیندازد،
شوخی نیست*** من شاه شطرنجم!***
تخریب می کنم آنچه را که نمیتوانم باب میلم بسازم...
آرزو طلب نمیكنم،آرزو میسازم...
لزومی نداردمن همانی باشم که تو فکر می کنی،
من همانی ام که حتی فکرش را هم نمیتوانی بکنی ...
زانو نمی زنم،حتی اگر سقف آسمان،کوتاه تر از قد من باشد!
زانو نمی زنم...
 0 
 2 
لینک ثابت
شادی ماکولو 14 شهریور تولدشه - feriha
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﭙﻮﺷﻢ ﻭ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺰﻧﻦ ﻭ ﺑﺮﻗﺼﻦ ... ﭼﯿﻪ؟؟ﺣﺘﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﻣﯿﮕﻢ ﺑﻤﯿﺮﻡ؟؟؟
ﺍﺻﻼ ﺍﮔﻪ ﺩﻋﻮﺗﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﻋﺮﻭﺳﯿﻢ ... ﻫﻤﺶ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻭ ﺑﺪ ﺑﺨﺘﯽ ﺑﮕﻢ .
ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻦ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺸﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﯽ ﻣﯿﺸﻢ (((((((:
ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﺮﻭﺱ ﭼﻘﺪﺭ ﻗﺸﻨﮕﻪ ... ﺍﯾﺸﺎﻻ ﻣﺒﺎﺭﮐﺶ ﺑﺎﺩ
 0 
 2 
لینک ثابت
دریاماکولو - darya79
گرمترین بوسه ها را نصیب کسی کن ک
در سرد ترین لحظه ها ب یاد توست..
 0 
 3 
لینک ثابت
اَمـیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرمخاطب خاصم رهاااا - 0247534
در دادگاه عشق قسمم قلبم بود وكیلم دلم بود حضار جمعی از عاشقان و دلسوختگان.قاضی نامم را خواند و گناهم رو دوست داشتن تو اعلام كرد،محكوم شدم ب تنهایی و مرگ.
لبه ی دار از من خواستند ك اخرین خواسته ام را بگویم و من خواستم ك ب تو بگویند (دوست دارم)://
 0 
 2 
لینک ثابت
ارام - MAHDIS18MAKUO
بعضی وقت ها اینقدر حواست به خودته ودر آرزوهای خودت غرقی
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

که یادت میره یه نفر منتظرته تا از دستشویی بیای بیرون!!
 0 
 2 
لینک ثابت
امیرعلی - mohamadreza72
┈┈┈┈┈▕▍▕▍┈┈┈┈┈┈┈
╱▔▔╲╱▔▔▔▔╲┈┈┈┈┈┈
╲▔▔╲┈┈▕▔▔╲╲┈┈┈┈┈
┈▔▔▔▏▍┈╲▉╱┈╲┈┈┈┈
┈┈┈┈▉▕▋┈┈┈┈┈▔▔╲┈
┈┈┈┈▏▉▕▉┈┈┈┈╰━━▏
┈┈┈┈▉▕▉▕▔▔▔╲▂▂╱┈
┈┈┈┈▉▕▉▕┈┈┈┈┈┈┈┈
┈┈┈┈▏▉▕▉┈┈┈┈┈┈┈┈
┈┈┈┈▉▕▉▕┈┈┈┈┈┈┈┈
┈┈┈┈▏▉▕▉┈┈┈┈┈┈┈┈
┈┈┈┈▉▕▉▕┈┈┈┈┈┈┈┈
┈┈┈┈▏▉▕▉┈┈┈┈┈┈┈┈
┈┈┈┈▉▕▉▕┈┈┈┈┈┈┈┈
▂▂▂╱▉▕▉▕┈┈┈┈┈┈┈┈
▏▉▕▉▏▉▕▉┈┈┈┈┈┈┈┈
▉▕▉▕▉┈┈▕┈┈┈┈┈┈┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▕┈┈┈┈┈┈┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▕┈┈┈┈┈┈┈┈
┈┈┈┈┈┈┈╱┈┈┈┈┈┈┈┈
▂▂▂┈┈┈╱┈┈┈┈┈┈┈┈┈
┈┈┈▏┈▏▏┈┈┈┈┈┈┈┈┈
┈┈┈▏┈▏▏┈┈┈┈┈┈┈┈┈
┈┈┈▏┈▏▏┈┈┈┈┈┈┈┈┈
┈┈┈▏┈▏╲┈┈┈┈┈┈┈┈┈
┈┈┈▏┈▇▇▏┈┈┈┈┈┈┈┈
┈┈┈▇▇▇▔┈┈┈┈┈┈┈┈┈
┈┈┈▔▔▔┈┈┈┈┈┈┈┈
 0 
 2 
لینک ثابت
ـهلـﮯا پـلـنـگـ یـﮧ2خـﮯ عـاص و پاـﮧﮧﮧـ - hijknmop
در دادگاه عشق قسمم قلبم بود وكیلم دلم بود حضار جمعی از عاشقان و دلسوختگان.قاضی نامم را خواند و گناهم رو دوست داشتن تو اعلام كرد،محكوم شدم ب تنهایی و مرگ.
لبه ی دار از من خواستند ك اخرین خواسته ام را بگویم و من خواستم ك ب تو بگویند (دوست دارم)://
 1 
 14 
لینک ثابت
دریاماکولو - darya79
ﺟﻮﻧَﻢ ﺑَﺮﺁﺕ ﺑﮕﻪ ﺭُﮎُ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ !
ﻣﯿﺨﺂﻡ ﺳَﺮ ﺑِﻪ ﺗَﻨِﺖ ﻧَﺒﺂﺷﻪ ﻣُﺨﺂﻃَﺐِ ﺧﺂﺹ !
ﻣﺎﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺍﯾﻨﻢ ﻟﻄﻒ ﺧﺪﺍﺱ !
ﻭﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﯿﭽﯽ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺧﯿﻠﯿﺎﺱ
ارع اینجـــــــــــــــــــــــــــــوریاس
 0 
 3 
لینک ثابت
٭؛،ســَحـ ـ ـ ـَر تـ ـ ـو ت فـ ـ ـ ـرنـ ـ ـ ـگـ ـ ـ ـی،؛٭ - sahar1380
رفتم خونه ی مادر بزرگم سبزی پلو درست کرده با کوکو سبزی !!!
.
.
.
.
.
بعد شاکی میشه که چرا سبزی خوردن نمیخوری !!!
خو چکار کنم میترسم با این همه سبزی بدنم تا چند وقت دیگه به جای خون سبزینه درست کنه !!!
 0 
 6 
لینک ثابت
امیرعلی - mohamadreza72
الوووووو
قبرستونه اینجا
اه
 1 
 4 
لینک ثابت
دریاماکولو - darya79
به بعضـــیا بایــــــد گفــــــــت • در جـریـاךּ بـاش!
اگـﮧ تو روت خندیدم بـﮧ خاطر این بود کـﮧ ؛

ךּـخواستم تو روتــ بالا بیارم ! :|
 0 
 1 
لینک ثابت
افشین - afshin_ktwo
ﻫَﺮﭼﯽ ﺍَﺯﺵ ﻣﯽ ﭘُﺮﺳﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﺟﻮاﺑﺖ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﻩ
گفتم : ﻣَﻨﻮ ﻣﯽ شناسی؟ گفت ﺁﺭﻩ
گفتم : اینجا راحتی ؟ گفت: ﺁﺭﻩ
گفتم : خوشحالی که اینجایی؟ گفت: ﺁﺭﻩ
گفتم: می خوای ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ یه ﺩﻭﺭﯼ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺩﻟﺖ واشه ؟!
یه دفه ﺟﯿﻎ و داد و فریاد کرد و گفت ﻧﻪ ! ﻧﻪ ! ﻧﻪ
و رفت یه گوشه پشتش رو کرد بهم و شروع کرد به گریه کردن !!
ﺩﻟﯿﻠﺶ ﺭﻭ پرستار آسایشگاه میگه:
ﺁﺧﻪ با ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻬﻮﻧﻪ گولش زدن و ﺁﻭﺭﺩﻧﺶ خونه‌سالمندان و ﺍﯾﻦ ﺳﻮاﻝ رو ﻧﺒاﯾﺪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﯼ…
=========================================
 0 
 2 
لینک ثابت
سجاد - barbod13
پسرا موقعی که یه دختر داره پارک دوبل میکنه
 0 
 1 
لینک ثابت
سجاد - barbod13
قیافه پسرا وقتی یکی از خواب بیدارشون میکنه
 0 
 1 
لینک ثابت
یازهرا - sahar2
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﭙﻮﺷﻢ ﻭ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺰﻧﻦ ﻭ ﺑﺮﻗﺼﻦ ... ﭼﯿﻪ؟؟ﺣﺘﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﻣﯿﮕﻢ ﺑﻤﯿﺮﻡ؟؟؟
ﺍﺻﻼ ﺍﮔﻪ ﺩﻋﻮﺗﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﻋﺮﻭﺳﯿﻢ ... ﻫﻤﺶ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻭ ﺑﺪ ﺑﺨﺘﯽ ﺑﮕﻢ .
ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻦ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺸﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﯽ ﻣﯿﺸﻢ (((((((:
ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﺮﻭﺱ ﭼﻘﺪﺭ ﻗﺸﻨﮕﻪ ... ﺍﯾﺸﺎﻻ ﻣﺒﺎﺭﮐﺶ ﺑﺎﺩ
 0 
 2 
لینک ثابت
؋ــســقــلــیـ ـ ـ - 22s66
http://www.friendfa.com/post/27363540
بلاکین دیگه
 2 
 3 
لینک ثابت
ســــ ـ ـــارا - sf
+ + ❁شـــــــما یــــه آدمـــِـــــــــــ ⇙⇙
HOT
دورُ بَریـــــاتـــــــــــــ همـــــــه⇙⇙
LAT
فــــــــازِتَمـــــــ گیـــــریم کـــه⇙⇙
QAT
مـــــامـــــــ نمیــــــــرسیم به⇙⇙
PAT
فیلمــِ خوبـی بود√هـــــه√⇙⇙
CUT
بــــازی تمـــامـــــ،کیـــشـ
Mat
 0 
 9 
لینک ثابت
مهسا دل شكسته تنها - delnia
پست قبلی
 0 
 1 
لینک ثابت
نسترن - nasy
زندگی خالی نیست‌
مهربانی هست‌، سیب هست‌، ایمان هست ...
 0 
 0 
لینک ثابت
٭ ســــــَحریـــــــ خاآنـــــــم٭؛ - saharhp6
http://www.friendfa.com/post/27363540
بلاکین دیگه
 0 
 5 
لینک ثابت
بوگاتی حیرون - LAMBORGHINI
به بعضیا باید گفت:
عزیزم انقدر به خودت آبلیمو نزن ما همینطوری که می بینیمت به اندازه کافی ترش می کنیم.....
 0 
 0 
لینک ثابت
بوگاتی حیرون - LAMBORGHINI
اصن زن آدم باید موهاش بلند باشه وختی داره ظرف میشوره ........................................................... بری چنگ بندازی لاموهاش................................................ وسرشو محکم بکشی عقب .................................... محکم بوسش کنی........................................................ بعد اونم دردش بیاد.............................................................. با دستکش کفی بزنه تو گوشت..................................................................
 0 
 1 
لینک ثابت
هلیااااایه دخمله شر - heliya1377
ilove you behzad
 0 
 5 
لینک ثابت
افشین - afshin_ktwo
دختره پست گذاشته بود :
بعد از تو ، مـــرا بـه کــدامین تَـن می سپاری ؟
.
.
.
.

منم کامنت گذاشتم : به 5 تن !!!!
 1 
 5 
لینک ثابت
محمدرضا - Roony
ما بریم گوشیمون زنگید مثله اینکه
بای
همه مواظب خودتون باید
 0 
 7 
لینک ثابت
افشین - afshin_ktwo
دختر اولی: رفتم یه مانتو خریدم 120 تومن!
دختر دومی: وای چقد خوب خریدی من یه مانتو خریدم 200 تومن!
.
.
.
.
.
پسر اولی: رفتم یه شلوار خریدم 120 تومن!
پسر دومی: خاک تو سرت! کردن تو پاچت
 0 
 2 
لینک ثابت
،؛٭ دَرــــــﮯآ ٭؛، - darya123

http://www.friendfa.com/post/27361084
 0 
 7 
لینک ثابت
پوریا - pourya20
یه خانم دارم ماااااااااااااااااااااااااااااااااه
دست پخت عالی ، کدبانو ، پر احساس ، زیبا …
حجابش که ۲۰ اِ …
خوش اخلاق و اهل فکر و …
خلاصه کم از خانمی هیچی کم نداره …
فقط مشکل اینه که :
دقیقاً نمی دونم کیه و کجاست …
ولی عاشقشم ، خدا حفظش کنه
 0 
 5 
لینک ثابت
اشـ ـ ـکان ماکــ ـولو - crazyboy1
میگم من تورکم!!!
میگه :ولش کن بابا زبون تورکی رو، این زبون مایه ننگ ماست
میگم : میدونستی تو زبون تورکی فقط یه فعل بی قاعده هست (فعل بودن) و انگلیسی با همه ابهتش 283 فعل بی قاعده داره؟ و یه دکتر سوئدی تونسته زبونی رو اختراع کنه که اصلا فعل بی قاعده نداره در حالی که تورکها چندین هزار سال پیش زبونی دارای چنان ساختاری داشته اند
.
میگه : اصلا بابا تورکها که تمدن ندارن بیا بچسب به کوروش
میگم : می دونستی اولین دانشگاه دنیا رو تورکها (سومری ها) در 3500 سال قبل از میلاد درست کردند
میگه : بابا قاجاریه ایر
 0 
 1 
لینک ثابت

با اضافه کردن لوگوی در زیر مطالب وبلاگ و یا وبسایتتان به بازدید کنندگان این امکان را می دهید که مطالب شما را در فرندفا اضافه نمایید و شما را دنبال کنند. دریافت کد